close
0 / 2000
separator

سکرت اینفو چگونه کار می کند؟

اطلاعات محرمانه ای که آنها را از روش هایی نظیر ایمیل، تیکت ها و چت برای دیگران ارسال می نمایید، می توانند در معرض دسترسی های غیر مجاز باشند.
با سکرت اینفو :
  • اطلاعات محرمانه شما از حالت خام به شکل رمز شده در می آیند.
  • یک لینک یک بار مصرف برای نمایش اطلاعات رمزنگاری شده برای شما تولید می شود که آنرا برای مخاطب خود ارسال خواهید نمود.
  • اطلاعات رمزگشایی شده پس از باز شدن لینک، به مخاطب شما نمایش داده شده و پس از آن برای همیشه حذف خواهند گردید.
secured website